Doprava

Doprava a logistika sú neodmysliteľne spojené, v súčasnosti si asi nikto nevie predstaviť kvalitné logistické projekty bez dostatočnej podpory dopravných služieb. Efektívne a dobre pripravené riešenie dopravných činností v logistike má za úlohu zabezpečiť premiestnenie materiálov, výrobkov hmotnej povahy na základe požiadaviek zákazníka a navrhnuté má byť tak, aby sa na jeho realizáciu vynaložili čo najmenšie náklady. V praxi to znamená vyriešiť niekoľko základných problémov ako napríklad výber druhu dopravy, prepravnej trasy, prepravnej jednotky. Samozrejme, vždy je k dispozícii aj riešenie v duchu hesla „nech to stojí, čo to stojí“ – teda prepraviť náklad z bodu A do bodu B akýmkoľvek spôsobom. Takéto riešenie sa však nezhoduje s jedným zo základných pravidiel logistiky – snahou o dosiahnutie optimálnych (v ideálnom prípade minimálnych) nákladov. Navyše, keby sa takéto riešenie zapracovalo do dlhodobých logistických projektov, spôsobilo by plytvanie prostriedkami a prinieslo i značné straty. Takáto voľba je preto prípustná len vo výnimočných a akútnych prípadoch
Ako navrhnúť optimálny druh dopravy, efektívne dopravné riešenie v rámci logistiky, z čoho vychádzať? To vám zabezpečíme my.

  1. logistika
  2. zabezpečenie dopravy kontajnera z celého sveta
  3. zasielateľstvo