Household

Sťahovanie cudzích štátných príslušníkov na územie Slovenskej republiky /knihy , odevy, nábytok, spotrebiče atd./

- zabezpečíme col. konanie pri prisťahovaní
- vysvetlíme vám v ktorých prípadoch sú možné oslobodenia od cla a daní
- ako treba postupovať, a čo všetko musí spĺňať osoba alebo spoločnosť, ktorá chce umiestniť sťahované zvršky na území SR

Táto problematika je veľmi obšírna preto navrhujeme telefonický alebo osobný kontakt.