Intrastat hlásenie

- Informačný systém na podporu spracovania štatistiky zahraničného obchodu

Máj 2004 bol dátumom vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie. Jednou z úlohou súvisiacich s touto udalosťou bolo zabezpečenie štatistických údajov o zahraničnom obchode Slovenskej republiky v rámci Európskej únie. Táto úloha bola realizovaná v rámci projektu INTRASTAT-SK. Zodpovednosť za spracovanie údajov má Štatistický úrad Slovenskej republiky (ŠÚ SR).

Nerobte si starosti z právnym základom systému Intrastat, čo je a čo nie je predmetom Intrastat-u, kedy vzniká a zaniká povinnosť podávať tlačivo Intrastat-SK alebo spôsob plnenia a vyplňovania predmetného tlačiva Intrastat-SK, lebo chceme aby ste všetky tieto starosti prenechali nám. Ak Vás už informoval Štatistický úrad SR o povinnosti podávať tlačivo hlásenia INTRASTAT-SK napíšte nám. Tlačivo hlásenia pre systém Intrastat-SK spracujeme a odošleme na príslušný colný úrad v súlade z platnou legislatívou.

Prah oslobodenia a prah zjednodušenia - stanovené Štatistickým úradom SR pre rok 2009

Prah oslobodenia
prijatie (dovoz) 200 000 EUR
odoslanie (vývoz) 400 000 EUR
Prah zjednodušenia
prijatie (dovoz) 800 000 EUR
odoslanie (vývoz) 2 000 000 EUR

Po dohode s vami zabezpečíme prepravu dokladov i preberanie dokladov vo firme.