Zmeny v intrastate

V súvislosti so zavedením eura v SR od 1.1.2009 dochádza v systéme Intrastat –hlásení.
Vypisovanie hlásení je uvedené v eurách.

Prahy pre rok 2009 sú stanovené vo výške:

  • oslobodenia pre prijatie 200 000 EUR
  • oslobodenia pre odoslanie 400 000 EUR
  • zjednodušenia pre prijatie 800 000 EUR
  • zjednodušenia pre odoslanie 2 000 000 EUR

Nastali aj malé zmeny v opravách hlásení a zmeny kurzu pre prepočet inej meny.