Naša spoločnosť DCM s.r.o. pôsobí na trhu od roku 2000. Od svojho vzniku sa vyprofilovala medzi popredné spoločnosti v oblasti poskytovania colno–deklaračných služieb. V rámci svojho pôsobenia zabezpečuje komplexné služby súvisiace s importom a exportom tovaru najrôznejšieho druhu.

Vzhľadom k nárastu spoločností obchodujúcich s krajinami v rámci / mimo Európskej únie sa náš tím pracovníkov neustále vzdeláva v oblasti legislatívy, týkajúcich sa poskytovania colno-deklaračných a špeditérskych služieb. Našim zákazníkom sa snažíme poskytnúť profesionálne služby s ľudským prístupom. Preto sme pripravení Vám poradiť a poskytnúť všetky naše dlhoročné skúsenosti a vedomosti.logo - AEO

O našej kvalite svedčí aj AOE osvedčenie
č. SK AEOC 600010012200015, vydané našej spoločnosti colným úradom.