O nás

Naša špedičná spoločnosť pôsobí na trhu od roku 2000. Už od roku 1993 sa zaoberá službami, ktoré sú spojené z dovozom a vývozom tovaru. Po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie rozšírila svoje činnosti aj v oblasti štatistických služieb. Našim zákazníkom ponúkame:

  • Konkurencieschopné ceny
  • Flexibilitu
  • Spracovanie Intrastat- hlásení
  • Colné služby
  • Ručiteľské služby
  • Zabezpečenie prepravy
  • Profesionálny prístup
  • Dovozy aut USA

Všetci zamestnanci spoločnosti, ktorí poskytujú uvedené služby, sú odborne na veľmi vysokej úrovni a majú zabezpečené pravidelné školenia v oblasti legislatívnych zmien týkajúcich sa poskytovania colno-deklaračných, špeditérskych, zasielateľských a dopravných služieb. Sme schopní vybaviť aj colné konanie v iných mestách na Slovensku.

AOE osvedčenie č. SK AEOC600010012200015O našej kvalite svedčí aj AOE osvedčenie č. SKAEOC600010012200015, vydané našej spoločnosti colným úradom.