Preprava tovaru je neodlúčiteľnou súčasťou pri podnikaní a obchodovaní medzi spoločnosťami. Výber vhodnej prepravy je dôležitou súčasťou ako dopraviť tovar z bodu A do bodu B, v čo najkratšom čase, a za čo najnižšiu cenu.

Keďže jednou z našich úloh je aj komunikácia s prepravnými spoločnosťami, s ktorými máme dlhoročné skúsenosti, poskytujeme v rámci colných služieb aj zabezpečenie prepravy tovaru v rámci Slovenska alebo celého sveta. Aj takýmto spôsobom sa snažíme našim klientom ušetriť čas.doprava